INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu ustalenia położenia w przestrzeni zarówno samych budynków, jak i pozostałych elementów zagospodarowania takich jak wjazdy, parkingi, przyłącza mediów, których pierwotne położenie zostało określone na etapie projektu. Geodezyjne pomiary powykonawcze pozwalają więc nanieść na mapę wszelkie nowopowstałe obiekty budowlane i nie tylko. Zarówno pomiar bieżący, jak i końcowy może przeprowadzić posiadający stosowne uprawnienia geodeta. Właśnie takich znajdziesz w naszej firmie.

Inwentaryzacja powykonawcza jest zwieńczeniem budowy, w jej wyniku powstaje mapa poinwentaryzacyjna ukazująca położenie wszystkich wykonanych elementów. Jest to dokument niezbędny do odbiorów budowlanych, wydania pozwolenia na użytkowanie oraz formalnego zakończenia budowy.

Nasz zespół sprawnie i precyzyjnie przeprowadzi pomiar inwentaryzacyjny oraz opracuje mapę poinwentaryzacyjną, a także wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru budowlanego.