GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego budowy obiektów kubaturowych, dróg, obiektów inżynierskich jak również sieci uzbrojenia terenu.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz zdobyta wiedza pozwalają sprostać najbardziej ambitnym projektom zapewniając wysoką jakość obsługi geodezyjnej przy ścisłej współpracy z projektantami oraz kadrą wykonawców budowlanych. Dzięki dotychczasowej pracy przy różnorakich inwestycjach zarówno dużych jak i tych nieco mniejszych, wiemy czego możemy spodziewać się na budowie, a to pozwala nam reagować z odpowiednim wyprzedzeniem i skutecznością.

Dobrze przeprowadzona geodezyjna obsługa inwestycji to gwarancja rzetelnie wypełnionych dokumentów, jak również odpowiednio przeprowadzonych pomiarów, czy w końcu zgodności wykonanych prac z założeniami projektowymi. Zainwestowaliśmy w sprzęt uznanych marek o wysokiej dokładności pomiarowej, aby zapewnić na budowie wysoką dokładność oraz wiarygodność wykonywanych tyczeń oraz inwentaryzacji.

Podkreślamy, że posiadamy uprawnienia geodezyjne Zakresu 4 –Geodezyjna obsługa inwestycji konieczne do prowadzenia obsługi inwestycji, będące również potwierdzeniem naszych kwalifikacji.