PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI I INNE OPRACOWANIA PRAWNE

Podział nieruchomości to złożona procedura geodezyjno-prawna, która wymaga dokładnej analizy materiałów oraz rzetelności w wykonywaniu poszczególnych czynności. Nasz zespół wspomoże oraz doradzi na każdym etapie, poprowadzimy sprawę od samego początku tj. sporządzenia wstępnego projektu podziału, poprzez przeprowadzenie czynności terenowych wraz z odszukaniem dotychczasowych granic, sporządzenie projektu podziału, aż po uzyskanie pozytywnej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Na życzenie klienta wykonujemy również stabilizację nowych granic w sposób trwały. Podczas całej procedury, reprezentujemy klientów przed urzędem dzięki czemu o nic nie musi się martwić, a wszystkie kolejne kroki w tym rozwiązanie projektu podziału są konsultowane i uzgadniane ze zleceniodawcą.

Wykonujemy również wznowienia znaków granicznych w oparciu o dostępne materiały bazowe, po których analizie możemy wskazać punkty graniczne z dużą dokładnością. Zgodnie z przepisami prawnymi zawiadamiamy sąsiedztwo o prowadzonych czynnościach, z których sporządzamy stosowny protokół będący potwierdzeniem wykonanych prac.

Nasz zespół sporządzi dla Ciebie dowolne opracowania prawne m.in.:

  • mapę z projektem podziału,
  • mapę połączenia działek ewidencyjnych,
  • mapę do ustalenia służebności,
  • mapę do zasiedzenia.