TYCZENIA

Dla prawidłowego usytuowania obiektów budowlanych w przestrzeni konieczne jest wytyczenie geodezyjne. Dotyczy to zarówno budynków, przyłączy jak i mniejszych obiektów budowlanych. 

Nasz zespół przed przystąpieniem do czynności tyczenia w terenie, rzetelnie analizuje materiały w postaci opracowań geodezyjnych oraz projektów budowlanych, a na napotkane ewentualne nieścisłości projektowe błyskawicznie reaguje tak aby nie zaburzyć procesu inwestycyjnego i nie generować niepotrzebnych opóźnień.

Posiadane przez nas uprawnienia geodezyjne pozwalają dokonywać nam wymaganych przepisami stosownych wpisów w dzienniku budowy.