NASZA OFERTA

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oferujemy opracowania geodezyjne, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

 

TYCZENIA

Wykonujemy tyczenia: budynków oraz elementów zagospodarowania terenu.

 

INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE

Wykonujemy wszelkie pomiary inwentaryzacyjne niezbędne do odbiorów budowlanych.

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

Zapewniamy profesjonalną obsługę zarówno dużych jak i mniejszych inwestycji budowlanych.

 

GEODEZJA INŻYNIERYJNA

Oferujemy wykonywanie pomiarów: suwnic, pionowości szybów windowych, regałów magazynowych i wiele innych.

 

POMIARY OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH

Wykonujemy obliczenia bilansu robót ziemnych, objętości hałd materiałów, czy też wykopów.

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI I INNE OPRACOWANIA PRAWNE

Wznowienia znaków graficznych, rozgraniczenia nieruchomości, mapy do celów prawnych.

 

POMIARY POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH

Służymy pomocą w określaniu powierzchni użytkowej mieszkań, lokali użytkowych oraz dużych obiektów wraz ze sporządzeniem rzutów.

 

NIETYPOWE ZLECENIA GEODEZYJNE

Monitoring oraz pomiar przemieszczeń, a także inne dowolne zadania geodezyjne.